شما اینجا هستید

اخبار برتر » معرفی صعود کننده به مرحله نهایی جام کوثر

Rate this post

به گزارش پایگاه خبری تکواندو پلاس؛ دیدارهای هفته ششم و هفتم (پایانی) و معوقه هفته اول تا سوم از مرحله نخست رقابت‌های گروه اول و دوم، هفدهمین دوره لیگ تکواندو زنان “جام کوثر” «یادواره شهیده شاخص ورزش کشور بانو شیرین روحانی راد» طی روزهای پنجشنهب و جمعه (۱۴ و ۱۵ بهمن ماه) در فدراسیون تکواندو برگزار می‌شود تا هشت تیم صعودکننده به مرحله پایانی مشخص شوند.

هشت تیم آترا، اوج، باشگاه فتح صدر البرز (رتاآ)، پایگاه سلامتی رها، هیات تکواندو استان خوزستان، هیات تکواندو استان کرمانشاه، هیات تکواندو استان مازندران و هیات تکواندو دورود در گروه اول و تیم‌های آینده سازان لوازم خانگی کن، شرکت رهنما تجارت آراز امین (رتاآ)، لوازم خانگی کن، لوکس شمشیری یاس، هیات تکواندو استان فارس، هیات تکواندو استان قم، هیات تکواندو استان کرمان و هیات تکواندو استان هرمزگان در گروه دوم قرار دارند.

برنامه رقابت‌ها به شرح زیر است:

گروه اول

هفته ششم///
تیم اوج – تیم پایگاه سلامتی رها
تیم باشگاه فتح صدر البرز (رتاآ) – تیم هیات تکواندو دورود
تیم هیات تکواندو استان مازندران – تیم هیات تکواندو استان کرمانشاه
تیم آترا – تیم هیات تکواندو استان خوزستان

هفته هفتم///
تیم اوج – تیم باشگاه فتح صدر البرز (رتاآ)
تیم پایگاه سلامتی رها – تیم هیات تکواندو استان کرمانشاه
تیم هیات تکواندو دورود – تیم هیات تکواندو استان خوزستان
تیم هیات تکواندو استان مازندران – تیم آترا

دیدار معوقه هفته چهارم///
تیم باشگاه فتح صدر البرز (رتاآ) – تیم هیات تکواندو استان کرمانشاه

دیدارهای معوقه هفته پنجم///
تیم هیات تکواندو استان خوزستان – تیم هیات تکواندو استان کرمانشاه
تیم باشگاه فتح صدر البرز (رتاآ) – تیم آترا

گروه دوم

هفته ششم///
تیم لوکس شمشیری یاس – تیم هیات تکواندو استان هرمزگان
تیم هیات تکواندو استان قم – تیم شرکت رهنما تجارت آراز امین(رتاآ)
تیم لوازم خانگی کن – تیم هیات تکواندو استان فارس
تیم هیات تکواندو استان کرمان – تیم آینده سازان لوازم خانگی کن

هفته هفتم///
تیم لوکس شمشیری یاس – تیم هیات تکواندو استان قم
تیم هیات تکواندو استان هرمزگان – تیم هیات تکواندو استان فارس
تیم شرکت رهنما تجارت آراز امین(رتاآ) – تیم آینده سازان لوازم خانگی کن
تیم لوازم خانگی کن – تیم هیات تکواندو استان کرمان

دیدار معوقه هفته چهارم///
تیم شرکت رهنما تجارت آراز امین(رتاآ) – تیم هیات تکواندو استان کرمان
تیم لوکس شمشیری یاس- تیم لوازم خانگی کن

دیدار معوقه هفته پنجم///
تیم لوکس شمشیری یاس – تیم شرکت رهنما تجارت آراز امین(رتاآ)
تیم هیات تکواندو استان قم – تیم هیات تکواندو استان کرمان
تیم هیات تکواندو استان هرمزگان – تیم لوازم خانگی کن

منبع: سایت فدراسیون تکواندو

پایگاه خبری تکواندو پلاس | ::دنیای تکواندو :: خبر :: تحلیل :: گزارش::